Service aanvragen

Service aanvragen

Als u een goed doel in gedachte heeft voor onze Tafelronde kunt u dat met behulp van dit formulier ons ter kennis brengen. Onze voorkeur gaat uit naar lokale doelen, maar andere doelen worden ook in overweging genomen. Geeft u s.v.p. zo goed mogelijk aan waarom juist uw organisatie goed hulp kan gebruiken.

De aanvraag moet voldoen aan onderstaande criteria en zal beoordeeld worden door de service commissie. Daarnaast wordt er door de gehele Tafel bekeken of de aanvraag gerealiseerd kan worden.

Criteria service aanvraag:

  • Dient bij voorkeur lokaal te zijn;
  • Dient een bijdrage aan de leefbaarheid en/of het welzijn van onze samenleving te hebben;
  • Dient binnen een half jaar na donatie te worden uitgevoerd;
  • Het goede doel of de betreffende organisatie mogen geen commerciële doelstelling of winstoogmerk hebben;
  • Er worden geen financiële bijdragen in exploitaties gegeven, het goede doel moet, bij voorkeur, zelfstandig gelabeld kunnen worden;
  • Dient transparant en controleerbaar te zijn;
  • Voorzien van onderbouwing en begroting;
  • Er is binnen de Stichting Fundraise Tafelronde 156 Nunspeet voldoende saldo beschikbaar en/of het past binnen de gestelde budgetten.

Aanvraagformulier service

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright © 2022 Tafelronde 156 – Nunspeet – Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer

Design by: Giraffes4Zebras