Uitbreidingscommissie

Uitbreidingscommissie

Als de potentiële Tafelaars worden voorgedragen toetst de uitbreidingscommissie deze aan een paar voorwaarden. Dit is onder andere opbouw van leeftijd en wanneer en met hoeveel stroomt men de Tafel uit. Wat is de woonplaats, beroep en burgerlijke staat. Staat degene die voorgedragen wordt niet te dicht bij de normale Tafelaars (is er al een  vriendschap). Als er aan deze voorwaarde is voldaan wordt deze ingebracht in de vergadering. Hier kan/mag iedere Tafellaar wat van vinden (mits gegrond). Iedere Tafellaar heeft veto recht. Dan volgt er een periode van 2 weken komt er dan geen veto, wordt de persoon in kwestie benaderd voor kennismaking en de ins en outs van de tafel worden uitgelegd. Is er genoeg interesse gewekt bij die persoon wordt er een buddy aangekoppeld en schuift hij aan bij de eerst volgende vergadering. Waar na 3x meemaken van een Tafelactiviteit de aspirant Tafellaar gevraagd wordt toe te treden tot Tafelronde 156.

Het streven is de club gelijk te houden met de uitstroom dus de teller staat begin van het jaar op 17 leden uitstroom van 4 dan het liefst in dat jaar er ook 4 bij.

Copyright © 2022 Tafelronde 156 – Nunspeet – Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer

Design by: Giraffes4Zebras